751x200 armՄՏՍ
խմբի «Միասնական թեժ գիծ»

 

Գործարար վարքի և էթիկայի օրենսգրքի դրույթների` պոտենցիալ և կատարված խախտումների, կոռուպցիայի և խարդախության և ընկերության գործունեության ոլորտին վերաբերող օրենսդրության այլ խախտումների վերաբերյալ հաղորդագրություններն ուղղեք external.hotline.mts@b1.ru հասցեով, կամ զանգահարեք (ՀՀ-ից անվճար զանգեր կատարելու համար) 0-8000 3011 հեռախոսահամարով: Այլ երկրներից անվճար զանգ կատարելու համար խնդրում ենք հետևել հրահանգներին, որոնք տեղադրված են hotline-mts.b1.ru կայքում: Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում այն փաստի վրա, որ Միասնական Թեժ Գիծը աջակցում է անկախ երրորդ կողմը։
Խախտումների փաստերի վերաբերյալ կարող եք հաղորդել նաև վեբ-կայքում՝ լրացնելով դիմումի պարզ ձև:
Arm_hot_lineԴիմումներն ընդունելիս և դիտարկելիս ընկերությունը երաշխավորում է դիմողների անձնական տվյալների գաղտնիությունը և չբացահայտումը: Ընկերությունը պարտավորվում է թույլ չտալ պատասխան գործողություններ՝ խախտումների մասին հաղորդող բարեխիղճ անձանց նկատմամբ: Խախտման մասին նաև կարելի է հայտնել անանուն եղանակով: Ընդ որում, պետք է հիշել, որ սուտ կամ շփոթության մեջ գցող տեղեկության կանխամտածված ներկայացում չի թույլատրվում:

 

Բաժանորդների սպասարկմանը վերաբերող բողոքները, ինչպես նաև բաժանորդային ծառայությունների որակին վերաբերող դժգոհությունները չեն դիտարկվում տվյալ թեժ գծի աշխատանքի շրջանակում: Նման դեպքերում խնդրում ենք դիմել Կոնտակտային կենտրոն՝  333 կամ +374 94 297333 հեռախոսահամարներով:

Համապատասխանության թիմին կարող եք գրել՝ ՀՀ, Երևան 0015, Արգիշտի փող. 4/1 հասցեով