Terminal_website_header_hy


ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐ
DAHK Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Հարկադիր կատարման ծառայություն
300 դրամ
1 - 100,000 դրամ
Ekeng homepage
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
ԷԿԵՆԳ
0%
3,000 դրամ
Parking4 Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Ավտոկայանատեղի ծառայություն
< 1,000 դրամ- անվճար; >1,000 դրամ - 200 դրամ
100- 12,000 դրամ
      Parking4
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Ավտոկայանատեղի տուգանքներ
200 դրամ
5,000 դրամ
        policeLogo
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Ճանապարհային Ոստիկանության տուգանքներ
300 դրամ
100 - 100,000 դրամ
      236x236_LAND_PROPERTY_TAXES_arm
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Գույքահարկ և հողի հարկ
100-1,000դր - 100դր., 100,1-10.000դր. - 200դր., 10,001-50,000դր.-300դր., 50.001-100,000դր.-400դր.
100 - 100,000 դրամ
      298x298_GARBAGE_arm
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Աղբահանություն /ֆիզ.անձ/
100-1,000դր - առանց միջնորդավճար, 1,001-10,000դր. - 200դր., 10,001-50,000դր.-300դր., 50.001-100,000դր.-400դր.
100 - 100,000 դրամ
      298x298_GARBAGE_arm
Ծառայություն: Միջնորդավճար:        
Վճարման գումար: 
Աղբահանություն /իրավ.անձ/
100-1,000դր - 100դր., 1,001-10,000դր. - 200դր., 10,001-50,000դր.-300դր., 50.001-100,000դր.-400դր.
100 - 100,000 դրամ