Terminal_website_header_hy


ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

      logo-PB-veolia
Ծառայություն:

Միջնորդավճար:         Վճարման գումար:
Վճարումներ ջրամատակարարման ծառայությունների դիմաց
անվճար
50 - 400,000 դրամ
    gazprom-armenia-rus
Ծառայություն:

Միջնորդավճար:         Վճարման գումար:
Վճարումներ գազամատակարարման ծառայությունների դիմաց
անվճար
50 - 400,000 դրամ
      about_new
Ծառայություն:

Միջնորդավճար:         Վճարման գումար:
Վճարումներ էլեկտրամատակարարման ծառայությունների դիմաց
անվճար
50 - 400,000 դրամ
      Viva Logo Ծառայություն:
Միջնորդավճար:         Վճարման գումար:
Վճարումներ Viva-ի ծառայությունների դիմաց
անվճար
100 - 90,000 դրամ
ucom Ծառայություն: Միջնորդավճար:         Վճարման գումար: Վճարումներ Յուքոմ-ի բջջային ծառայությունների դիմաց
անվճար
100 - 60,000 դրամ
ucom Ծառայություն:
Միջնորդավճար:         Վճարման գումար:
Վճարումներ Յուքոմ-ի ծառայությունների (ԹիՎի & Ինտերնետ) դիմաց
անվճար
100 - 400,000 դրամ
ovio
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:         Վճարման գումար:
Վճարումներ Ovio-ի ծառայությունների դիմաց
անվճար
100 - 400,000 դրամ
     team_logo
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:         Վճարման գումար:
Վճարումներ Թիմ Տելեկոմ Արմենիայի ծառայությունների դիմաց 
անվճար
100 - 400,000 դրամ