Փոխանցումներ

ՄոբիԴրամի հաճախորդները հնարավորություն ունեն փոխանցել գումարներ ՄոբիԴրամի ցանցում, ինչպես նաև կատարել բանկային փոխանցումներ, փոխանցումներ ՄոբիԴրամից բանկային քարտեր և վարկերի մարումներ: 

ՄոբիԴրամից ՄոբիԴրամ 
Բանկային հաշիվներին
Բանկային քարտերին

Քարտից քարտ
Վարկերի մարում