Փոխանցումներ բանկային հաշիվներին

ՄոբիԴրամը Ձեզ հնարավորություն է տալիս ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակից գումար փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր առևտրային բանկերի հաշիվներին:  


ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ
 ameriabank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե 
<=100,000 դրամ- 400դրամ; 100,001-200,000 դրամ - 800դրամ, 200,001-300,000 դրամ-1200 դրամ, 300,001-400,000դրամ - 1600 դրամ 
 evoca
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100- 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<=100,000 դրամ- 400դրամ; 100,001-200,000 դրամ - 800դրամ, 200,001-300,000 դրամ-1200 դրամ, 300,001-400,000դրամ - 1600 դրամ 
 ID_bank
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<=100,000դր. - 400դր., 100,001 - 200,000 դրամ - 800դրամ, 200,001 - 300,000 դրամ - 1200դրամ, 300,001 - 400,000դրամ - 1600դրամ
    acba_b_logo (1)
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
Մինչև 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
0,55% 
 Amio Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
Մինչև 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
0,55% 
Convers-New
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 600,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
0.75% 
 ineco_logo_en (1)
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<=100,000դրամ - 300 դրամ, 100,001 - 200,000 դրամ - 600դրամ, 200,001 - 300,000 դրամ - 900դրամ, 300,001 - 400,000դրամ - 1200դրամ
ararat
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100- 400,000 դրամ
Մինչև 5 րոպե
<=100,000 դրամ- 400դրամ; 100,001-200,000 դրամ - 800դրամ, 200,001-300,000 դրամ-1200 դրամ, 300,001-400,000դրամ - 1600 դրամ 
  Unibank logo3
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 400,000 դրամ
մինչև 5 րոպե
<=100,000դրամ - 400 դրամ, 100,001 - 200,000 դրամ - 800դրամ, 200,001 - 300,000 դրամ - 1200դրամ, 300,001 - 400,000դրամ - 1600դրամ
  ardshin
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

100-400,000 դրամ
մինչև 5 րոպե
<=100,000դրամ - 400 դրամ, 100,001 - 200,000 դրամ - 800դրամ, 200,001 - 300,000 դրամ - 1200դրամ, 300,001 - 400,000դրամ - 1600դրամ
artsakhbanklogo_1_6202
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:Մինչև 400,000 դրամ
մինչև 5 րոպե
<=10,000դրամ - 100 դրամ, 10,001-20,000դր. - 200դր., 20001 - 50,000դր - 300դր., 50,001-100,000դր. - 400դր., 100,001 - 200,000 դրամ - 800դրամ, 200,001 - 300,000 դրամ - 1200դրամ, 300,001 - 400,000դրամ - 1600դրամ
 byblos
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  armswissbank_logo_small_en
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 400,000 դրամ
մինչև 5 րոպե
<=100,000 դրամ- 400 դրամ; 100,001 - 200,000 դրամ - 800 դրամ, 200,001 - 300,000դրամ - 1200դր., 300,001 - 400,000դրամ - 1600
  aeb
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար
Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  vtn_new
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:
100 - 400,000 դրամ
մինչև 5 րոպե
<=35,000 դրամ - 200 դրամ; 35,001 - 400,000 դրամ - 0,6% 
  HSBC_Logo_2018
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 
  logo
Վճարման գումար:
Տևողություն:
Միջնորդավճար:

Մինչև 1,000,000 դրամ
1-2 բանկային օր
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; 20,001 - 100,000 դրամ - 300 դրամ, >100,001 դրամ - 0,5% 

Մեկ ամսվա ընթացքում բանկային փոխանցումների առավելագույն գումարը կազմում է 2,000,000 ՀՀ դրամ:


ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻՆ 
  • Մուտք գործե՛ք ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակ
  • Ընտրե՛ք Փոխանցումներ բաժինը
  • Ընտրե՛ք  Փոխանցումներ բանկային հաշիվներին ենթաբաժինը
  • Ընտրե՛ք  բանկը
  • Լրացրե՛ք անհրաժեշտ դաշտերը և սեղմե՛ք Հաշվարկել կոճակը: Եթե Դուք ունեք նախապես սահմանված բանկային հաշիվ, ապա ընտրեք այն ցանկից, և մնացած դաշտերը կլրացվեն ավտոմատ կերպով:  
  • Հաստատե՛ք գործարքը PIN-ով

Բանկային փոխանցումներն ավելի արագ և հարմարավետ դարձնելու համար Դուք կարող եք սահմանել Ձեր բանկային հաշիվների ցանկը: Դա հատկապես հարմար է, եթե Դուք հաճախակի գումար եք փոխանցում նույն բանկային հաշվին:


ԻՆՉՊԵ՞Ս ՍԱՀՄԱՆԵԼ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ
  • Մուտք գործե՛ք ՄոբիԴրամի Ձեր դրամապանակ
  • Ընտրե՛ք Պրոֆիլ բաժինը
  • Ընտրե՛ք Բանկային հաշիվներ ենթաբաժինը
  • Սեղմե՛ք Ավելացնել կոճակը, լրացրեք անհրաժեշտ դաշտերը և սեղմե՛ք Պահպանել կոճակը