Բյուջետային վճարումներ

ՄոբիԴրամը Ձեզ հնարավորություն է ընձեռում կատարել այնպիսի բյուջետային վճարումներ, ինչպիսիք են ՃՈ ակտերով վարչական տուգանքները, ավտոկայանման տուրքը և այլն: Մատուցվող ծառայությունների ցանկը շարունակաբար ընդլայնվում է՝ հաշվի առնելով հաճախորդների պահանջները: Պարզապես ընտրե՛ք այն ծառայությունը, որի դիմաց ցանկանում եք վճարել և հաստատե՛ք գործարքը` մուտքագրելով Պին կոդը: