Terminal_website_header_hy


ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ և ՔԱՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ
th
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային քարտերի/հաշիվների համալրում
300 դրամ         
100 - 100,000 դրամ
Convers-New
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
<=20,000 դրամ- 200 դրամ; > 20,000 դրամ - 300 դրամ
500 - 100,000 դրամ
AEB-new
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
200 դրամ      
100 - 100,000 դրամ
Ameria
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
400 դրամ
100- 100,000 դրամ
acba_b_logo (1)
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
200 դրամ
100- 100,000 դրամ
evoca
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
400 դրամ
100- 100,000 դրամ
ID_bank
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
vtb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային հաշիվների համալրում
<=35,000 դրամ - 200 դրամ; > 35,000 դրամ - 0.6% 
100 - 200,000 դրամ
vtb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Բանկային քարտերի համալրում
1%
100 - 200,000 դրամ
vtb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Ավանդի համալրում
<=35,000 դրամ - 200 դրամ; > 35,000 դրամ - 0.6% 
100 - 200,000 դրամ
artsakhbanklogo_1_6202
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Քարտային հաշվի/քարտի/ավանդի համալրում
<=10,000դր.-100դր., 10,001-20,000դր. - 200դր., 20,001-50,000 դրամ - 300դր., 50,001 - 100,000 - 400դրամ
100 - 100,000 դրամ
Amio
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Հաշվի համալրում
<=50,000 դրամ - 200 դրամ; > 50,001 դրամ - 300դրամ
100 - 100,000 դրամ
ardshinb
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Քարտային հաշվի/քարտի/ավանդի համալրում
400դրամ
100 - 100,000 դրամ
 Unibank logo3
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Քարտային/բանկային հաշվի/քարտի համալրում
400դրամ
100 - 100,000 դրամ
 armswiss_236x236
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Քարտային հաշվի/քարտի համալրում
400դրամ
100 - 100,000 դրամ
ararat
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Քարտային հաշվի/քարտի համալրում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ
ararat
Ծառայություն:
Միջնորդավճար:
Վճարման գումար:
Իրավաբանական անձնաց հաշվի համալրում
400 դրամ
100 - 100,000 դրամ