Բանկային քարտից բանկային քարտ

Դուք հեշտությամբ կարող եք գումար փոխանցել Ձեր ՄոբիԴրամի հաշվից և ՄոբիԴրամի հաշվին կցված քարտերից այլ բանկային քարտերին:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻՆ

  • Մուտք գործե՛ք ՄոբիԴրամի բջջային հավելված
  • Ընտրե՛ք Քարտից քարտ ծառայությունը
  • Մուտքագրե՛ք  բանկային քարտի համարը
  • Նշե՛ք  գումարի չափը
  • Ընտրեք վճարման տարբերակը՝ ՄոբիԴրամի հաշիվ կամ ՄոբիԴրամի հաշվին կցված բանկային քարտ
  • Սեղմե՛ք Հաստատել կոճակը: 
  • Հաստատե՛ք գործարքը PIN-ով

Փոխանցումը կատարվում է ակնթարթորեն:

 

Ծառայության սահմանաչափերի և գանձվող միջնորդավճարների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք գտնել այստեղ