Բիգլեմն Հաշվի համալրում

ՄոբիԴրամի մասնաճյուղերում կարող եք համալրել Բիգլեմն զեղչային համակարգում Ձեր անձնական հաշիվը:

Համալրելու համար հարկավոր է նշել հաճախորդի անունը, ազգանունը և նույնականացուցիչներից մեկը` հեռախոսահամարը, որը նշված է զեղչային համակարգում, էլ. փոստի հասցեն, կամ հաշվի համարը Բիգլեմն համակարգում:

Ծառայությունը մատուցվում է առանց միջնորդավճարի: 

Սխալների ուղղումը կատարվում է համաձայն ընկերության սխալների ուղղման կանոնակարգի։