Կարգավորումներ

Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է ստորև բերված օրենքներով և կանոնակարգերով.