Հաշվի համալրում

ՄոբիԴրամի ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է համալրել էլեկտրոնային հաշիվը: Համալրված միջոցներն անհրաժեշտ են ֆինանսական գործարքներ կատարելու համար:

Ընտրե'ք ՄոբիԴրամի հաշվի համալրման` Ձեզ համար ամենահարմար տարբերակը:


Բանկային քարտեր