Մեր կառուցվածքը 

«ՄոբիԴրամ» ՓԲԸ-ն Հայաստանի առաջատար բջջային օպերատոր «Վիվա Արմենիա» ՓԲԸ-ի դուստր ձեռնակությունն է, որը գրանցված է Հայաստանի Հանրապետությունում` ք. Երևան, 0015, Արգիշտի 4/1 հասցեում: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 1,033 միլիոն դրամ է, որն ամբողջությամբ համալրված է միակ բաժնետիրոջ` «Վիվա Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից:
ՄոբիԴրամը հինմադրվել է 2011 թվականի օգոստոսին:


Ընկերության ներքին վարչակազմակերպական կառուցվածքը